Заглавна страница

Какво включват нашите конуслтантски услуги  ?

Решение в няколко стъпки. Разследващат част включваща интервю със заинтересованите страни, анализ на работния процес и определяне на недостатъците. Планираща част, която най-общо търси решение на откритите проблеми. Изпълнителна част, в която новите решение се имплементират. Поддържаща фаза в която се извършва мониторинг и помощ ако има нововъзникнали проблеми.

Какъв резултат може да се очкава ?

Измерим ИТ процес. Създаване на инфраструктурна и тестова среда и тяхната оптимизация. Подобрена стратегия на тестване и разработване на софтуер. Подобрена ефективност на работата и ограничаване на човешките грешки.

Ръчното и автоматизирано тестване на софутер

Виж повече

Създаване на архитектура за ваш софтуерен продукт

Виж повече

Валидиране параметрите на проект разбработен и доставен от друга компания

Виж повече

Оценка на риска за софутерни проекти

Виж повече