За нас

logo_b_small

 

Екзеро ЕООД е българска ИТ компания, предлагаща на пазара широк спектър от услуги и решения в сферата на софутерното тестване, разработка и качествения контрол. В това число подбор на персонал, обучение, консултиране, автоматизирано тестване.

Нашия екип от експерти е помогнал на много организации по света да подобрят своите умения, практики и знания в областта на софутерното разработване и тестване. С наше съдействие те са успели да създадат продукти с висока стойност и качество.

Принципите които спазваме в партньорството си с нашите клиенти :

  • Отдаденост на качеството  чрез доставяне само на качествени проекти и услуги
  • Вяра и уважение са нашите основни ценности в отношенията ни с клиентите
  • Конфиденциалност гарантирана със споразумение за поверителност
  • Отговаряне на клиентските изисквания чрез гъвкави условия и адаптация към нуждите им
  • Използване на водещи технологии и методологии в софтуерното тестване

 

Какво включват нашите конуслтантски услуги  ?

Решение в няколко стъпки. Разследващат част включваща интервю със заинтересованите страни, анализ на работния процес и определяне на недостатъците. Планираща част, която най-общо търси решение на откритите проблеми. Изпълнителна част, в която новите решение се имплементират. Поддържаща фаза в която се извършва мониторинг и помощ ако има нововъзникнали проблеми.

Какъв резултат може да се очкава ?

Измерим ИТ процес. Създаване на инфраструктурна и тестова среда и тяхната оптимизация. Подобрена стратегия на тестване и разработване на софтуер. Подобрена ефективност на работата и ограничаване на човешките грешки.