Заглавна страница

 

Екзеро е българска компания, предлагаща широк спектър от услуги и решения с фокус в консултантската дейност, разработката на софтуерни продукти и поддръжката на съществуващи клиентски системи.

Нашия екип от експерти е помогнал на много организации по света да подобрят своите умения, практики и знания в областта на софутерното разработване и тестване. С наше съдействие те са успели да създадат ефективни продукти с високо качество.

Софутерните ни решения разработени в полза на малкия и среден бизнес се ценят високо от нашите клиенти заради приноса им при понижаването на разходите и увеличването на приходите им. Продуктите ни са съобразени с нуждите на вашия бизнес и при желание могат да бъдат интегрирани с наличните ви софутерни решения.

Освен за нашите собствени решения ние предлагаме цялосттна поддръжка за наличната инфраструктура хардуерна и софтуерна на вашия бизнес. Всичко това чрез гъвкави абонаментни планове в рамките на посочен от вас бюджет.

Принципите които спазваме в партньорството с нашите клиенти :

 • Вяра и уважение в отношенията ни с клиентите
 • Отдаденост на качеството
 • Конфиденциалност
 • Използване на водещи технологии и практики
 • Гъвкави условия и адаптация към нуждите на клиента

Консултантска дейност

 

Опита ни с клиенти показва, че много често те имат проблем да формулират правилно изискванията си към продуктите и услугите от които имат нужда.

Компанията разполага с екип от професионалисти в различни области. Ние ще ви помогнем да се справите с проблемите независимо от тяхното естество. Ние можем да ви бъдем полезни в следните случаи –

 • Консултации свързани с ръчното и автоматизирано софтуерно тестване.
 • Съдействие при сключване на договор касаещ доставянето на ИТ услуги от трети лица.
 • Подбор на компания, която да извърши желаната от вас ИТ услуга, спрямо зададени от клиента критерии.
 • Консултации свързани с избора на софтуерни решения касаещи пряко извършваната от вас дейност.
 • Консултации относно подобряване на наличната софтуерна и хардуерна инфраструктура
 • Подбор на персонал за вашия ИТ отдел
 • Поддръжка на вече налична инфраструктура – окабеляване, следене на активи, сървъри, видео наблюдение и тн.

Какво прави нашите услуги предпочитани от всички ?
Да вземем за пример подбора на персонал в една ИТ фирма. Набирането на правилния персонал отговарящ за качеството или разработката на софтуер може да бъде изключително трудно, взимайки впредвид специфичните знания които служителят трябва да притежава. Фирмите за подбор на персонал ще ви затрупат с резюмета, но кандидатите които си заслужава да се наемат ще бъдат малко. Вместо да получите подбор от добре квалифицирани, подбрани кандидати, ще ви се наложи да минете през стотици резюмета едно по едно, което ще загуби много от вашето ценно време.

Проблемите ви няма да се изчерпат с това. Много често поради липсата правилен подбор и наемането на неквалифицирани кандидати компаниите наемат погрешните специалисти. За съжаление това често води до катастрофални последици.

 

 

Информационни и комуникационни решения 

 

Разработването на собствени софутерни решения е често много скъпо начинание за малкия и среден бизнес. Поради тази причина фирмите в тези категории са принудени да използват налични готови решения. За съжаление много често тези решения не отговарят напълно на критерийте и изискванията на бизнеса. С какво можем да ви бъдем полезни:

 • Разработване на No and Low Code софутерни приложения
 • Интеграция с външни платформи и методи за разплащане
 • Автоматизирано и функционално тестване 
 • Доработване на съществуващи софутерни продукти

Контакти

 

Ние вярваме, че най-добрия маркетинг за нашия бизнес са доволните клиенти.

Искате да получите персонализирана консултация от наш експерт свържете се с нас :

Email: office@exero.bg

Mobile: +359 897 377 477