Заглавна страница

 

Екзеро ЕООД е българска  компания, предлагаща широк спектър от услуги и решения с фокус в сферата на софутерната разработка и тестване, консултантска дейност, специализирани IoT решения за следене на активи (подвижни и стационарни).

Нашия екип от експерти е помогнал на много организации по света да подобрят своите умения, практики и знания в областта на софутерното разработване и тестване. С наше съдействие те са успели да създадат  ефективни продукти с високо качество.

Софутерните ни решения разработени в полза на малкия и среден бизнес се ценят високо от нашите клиенти заради помоща им при понижаването на разходите и увеличването на приходите им. Продуктите ни са съобразени с нуждите на вашия бизнес и при желание могат да бъдат интегрирани с наличните ви софутерни решения.

Exero IoT Solution e изцяло фокусирана към наблюдение и управление на подвижни и стационарни активи, автопаркове, карго товари, служители и домашни любимци. Платформата ни позволява да предоставим на нашите кленти решение без аналог на пазара. Благодарение на интеграцията с различни софтуерни платформи и IoT устройства и сензори ние можем да предоставим видео наблюдение в реално време през мобилно приложение, уеб базирана платформа или стационарен компютър.

 

Принципите които спазваме в партньорството си с нашите клиенти :

 • Отдаденост на качеството  чрез доставяне само на качествени проекти и услуги
 • Вяра и уважение са нашите основни ценности в отношенията ни с клиентите
 • Конфиденциалност гарантирана със споразумение за поверителност
 • Отговаряне на клиентските изисквания чрез гъвкави условия и адаптация към нуждите им
 • Използване на водещи технологии 

 

Консултантска дейност

 

Опита ни с клиенти показва, че много често те имат проблем да формулират правилно изискванията си към продуктите и услугите от които имат нужда.

Компанията разполага с екип от професионалисти в различни области на информационните технологии. Ние ще ви помогнем да се справите с проблемите независимо от тяхното естество.  Ние можем да ви бъдем полезни в следните случаи –

 • Консултации свързани с ръчното и автоматизирано софтуерно тестване.
 • Съдействие при сключване на договор касаещ доставянето на ИТ услуги от трети лица.
 • Подбор на компания, която да извърши желаната от вас ИТ услуга, спрямо зададени от клиента критерии.
 • Консултации свързани с избора на софтуерни решения касаещи пряко извършваната от вас дейност.
 • Консултации относно подобряване на наличната софтуерна и хардуерна инфраструктура
 • Подбор на персонал за вашия ИТ отдел

 

Набирането на правилния персонал отговарящ за качеството или разработката на софтуер може да бъде изключително трудно, взимайки впредвид специфичните знания които трябва да притежава. Фирмите за подбор на персонал ще ви затрупат с резюмета, но кандидатите които си заслужава да се наемат ще бъдат малко.  Вместо да получите подбор от добре квалифицирани, подбрани кандидати, ще ви се наложи да минете през стотици резюмета едно по едно, което ще загуби много от вашето ценно време.

Проблемите ви няма да се изчерпат с това. Много често поради липсата правилен подбор и наемането на  неквалифицирани кандидати компаниите  наемат погрешните специалисти. За съжаление това често води до катастрофални последици.

 

 

ИТ решения

 

Разработването на собствени софутерни решения е често много скъпо начинание за малкия и среден бизнес. Поради тази причина фирмите в тези категорий са принудени да използват налични готови решения. За съжаление много често тези решения не отговарят напълно на критерийте и изискванията на бизнеса. С какво можем да ви бъдем полезни:

 • Разработване на No and Low Code софутерни приложения
 • Интеграция с външни платформи и методи за разплащане
 • Автоматизирано и функционално тестване 

Автоматизираното тестване цели да подобри процеса на тестване с огледа на скорост и тестово покритие. С намаляване но оставащото време до краяна проекта и настъпването на момента в който специалистите по качеството се опитват да се фокусират предимно върху критичните за системата часи, автоматизираното тестване прави тяхната работа по ефикасна.

Най-общо ползите от автоматизираното тестване могат да бъдат обобщени така :

 • Намаляване на цялостните разходите свързани с контрола на качеството – Това се постига чрез намаляване на извършваната от екипа работа на ръка
 • Съкратен срок на изпълнине – Поради възможността автоматизираните тестове да се изпълняват бързо и по всяко време
 • Подобряване на качеството на продукта – Автоматизираните тестове елиминират възможността за човешки грешки.
 • Оптимизиране на процеса на тестване – Допълнителното време което автоматизираните тестове осигуряват на екипа дава възможност да се извършат допълнителни гранични, негативни и други необходими тестове на продукта
 • Увеличаване на пордуктивността – Автоматизираните тестове редуцират времето необходимо за извършване на повторяеми задачи
 • По-добро тестово покритие – За разлика от ръчното тестване, автоматизираното тестване осигурява по-добро покритие на тестовете когато се работи с големи обеми от данни

 

EXERO IoT SOLUTION

 

Exero IoT Solution представлява набор от автоматизирани бизнес процеси тясно обвързани със спецификите на вашия бизнес. Основна цел на това решение е да намали и оптимизира разходите, автоматизира бизнес процесите предоставяйки ви пълна картина на развитието на вашия бизнес, намали субективния фактор за грешка. Благодарение на съвременните технологии и възможността да следите своите активи и служители в реално време, вие имате възможност да взимате навременни информирани решения базирани на постъпващи в реално време данни.

Искате да получите персонализирана консултация от наш експерт свържете се с нас на :

Email: gnss@exero.bg

Mobile: +359 897 377 477