ЯВалидиране на софутерен проект

Валидиране параметрите на проект изработен от друга компания