ЯЗа нас

logo_b_small

 

Екзеро ЕООД е българска  компания, предлагаща широк спектър от услуги и решения в сферата на софутерното тестване и разработка, консултантска дейност, както и глобалното позициониране.

Нашия екип от експерти е помогнал на много организации по света да подобрят своите умения, практики и знания в областта на софутерното разработване и тестване. С наше съдействие те са успели да създадат продукти с висока стойност и качество.

 

Софутерните ни решения разработени в полза на малкия и среден бизнес се ценят високо от нашите партньори и са спомогнали за пониждаването на разходите и увеличване на приходите им. Всички те са съобразени с нуждите на вашия бизнес и при желание могат да бъдат интегрирани с наличните ви софутерни решения.

 

Услугите ни насочени към глобално позициониране спомагат на нашите клиенти да оптимизират разходите си за гориво, контактите с ключови клиенти, проследяване на разходите за поддръжка на автопарка и да са винаги информирани за местоположението на близките си хора.

 

Принципите които спазваме в партньорството си с нашите клиенти :

  • Отдаденост на качеството  чрез доставяне само на качествени проекти и услуги
  • Вяра и уважение са нашите основни ценности в отношенията ни с клиентите
  • Конфиденциалност гарантирана със споразумение за поверителност
  • Отговаряне на клиентските изисквания чрез гъвкави условия и адаптация към нуждите им
  • Използване на водещи технологии