Консултантски услуги

consulting

 

Опита ни с клиенти показва, че много често те имат проблем да формулират правилно изискванията си към продуктите и услугите от които имат нужда.

Компанията разполага с екип от професионалисти в различни области на информационните технологии. Ние ще ви помогнем да се справите с проблемите независимо от тяхното естество.  Ние можем да ви бъдем полезни в следните случаи –

  • Консултации относно архитектурата на ваш софтуерен продук или процесите на неговата разработка.
  • Консултации свързани с ръчното и автоматизирано софтуерно тестване.
  • Съдействие при сключване на договор касаещ доставянето на ИТ услуги от трети лица.
  • Подбор на компания, която да извърши желаната от вас ИТ услуга, спрямо зададени от клиента критерии.
  • Консултации свързани с избора на софтуерни решения касаещи пряко извършваната от вас дейност.
  • Консултации относно подобряване на наличната софтуерна и хардуерна инфраструктура.

Пълния списък с предлагани от нас услуги може да видите тук