ЯСъдействие при договаряне на ИТ услуги от трети лица

Валидиране параметрите на проект изработен от друга компания

Съдействие при сключване на договор касаещ доставянето на ИТ услуги от трети лица

Помощ при избора на софтуерни решения касаещи пряко извършваната от вас дейност