Списък на консултантските услуги

Създаване на архитектура за ваш софтуерен продукт

Ръчното и автоматизирано тестване на софутер

Валидиране параметрите на проект изработен от друга компания

Съдействие при сключване на договор касаещ доставянето на ИТ услуги от трети лица

Помощ при избора на софтуерни решения касаещи пряко извършваната от вас дейност

Подобряване на наличната софтуерна и хардуерна инфраструктура

Оценка на риска за софутерни проекти