Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/exerobg/public_html/wp-config.php:96) in /home/exerobg/public_html/wp-content/themes/yoo_nano2_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/exerobg/public_html/wp-config.php:96) in /home/exerobg/public_html/wp-content/themes/yoo_nano2_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Exero » Условия за ползване

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА www.exero.bg И НЕГОВИТЕ ПОДДОМЕЙНИI. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ 

1.1. “ЕКЗЕРО” ЕООД е собственик на www.exero.bg 

1.2. “ЕКЗЕРО” ЕООД е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза с код по БУЛСТАТ 202393383 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Златишки проход, бл.27А, вх.В за контакт: office@ exero.bg.

1.3. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

  • “ЕКЗЕРО” – “ЕКЗЕРО” ЕООД;
  • “Посетител” или “Потребител” – физическo лицe, използващо www.exero.bg;
  • “Статии” – материали, статии и/или различни форми на изразяване на информацията на www.exero.bg, която се предоставя на Посетителя;
  • “Общи условия” – правилата, които Посетителят на www.exero.bg приема при използването му.

1.4. Уеб сайтът www.exero.bg и информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на  www.exero.bg предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на  www.exero.bg, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия. 

II. СИГУРНОСТ 

2.1.  www.exero.bg съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Посетителя. 

III. ДОСТЪП 

3.1. ЕКЗЕРО не гарантира постоянното функциониране на  www.exero.bg.

3.2. ЕКЗЕРО си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Посетителя.

3.3. ЕКЗЕРО си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които се контролират от ЕКЗЕРО. В този случай за Посетителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

3.4. ЕКЗЕРО си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. ЕКЗЕРО няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове. 

IV. ОТГОВОРНОСТ 

4.1. ЕКЗЕРО се задължава добросъвестно и навременно, според своя план и график за публикуване, да предоставя обща информация за Посетителя, която има за цел да информира и показва правната рамка по един общ и абстрактен начин. ЕКЗЕРО не се ангажира с изчерпателност и всеобхватност на представена на  www.exero.bg информация.

4.2. Всякакви действия на Посетителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист – юрист.

4.3. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на ЕКЗЕРО чрез електронна поща (e-mail) или през  www.exero.bg, включително, но не само, Посетителят приема, че:

4.4. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.

4.5. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.

4.6. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – ЕКЗЕРО може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

4.7. При никакви обстоятелства ЕКЗЕРО не носят отговорност пряко или непряко за каквито и да е вреди от всякакъв вид, включително и без ограничение преки, случайни, косвени или обичайни вреди, или за каквито и да е претенции или загуби и пропуснати ползи. 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

5.1. “ЕКЗЕРО” ЕООД е не е администратор на лични данни, според Закона за защита на личните данни на Република България.

5.2. ЕКЗЕРО не събира и обработва лични данни на потребителя, в това число e-mail адрес и три имена. 

VI. „БИСКВИТКИ” 

6.1.  www.exero.bg използва “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя. Потребителят има възможност да изключи приемането на “бисквитки” чрез своя уеб-браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. exero.bg не предоставя събраната статистическа информация на трети лица. Използвайки exero.bg, вие се съгласявате с употребата на бисквитки. 

VII. ЗАЩИТА ЗА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 

7.1.  www.exero.bg има стриктна и дисциплинирана политика за защита на малолетните и непълнолетните:

7.2. Събиране, употреба и показване на техните лични данни, както и на данните на техните семейства не се извършва. 

VIII. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ 

8.1. Посочената на  www.exero.bg информация е обща и абстрактна. Актуалносттай се следи от екипа на ЕКЗЕРО, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствие между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Посетителят има възможност да се обърне към екипа на ЕКЗЕРО и да посочи несъотвествието. ЕКЗЕРО си запазва правото да провери подадения сигнал и, в случай на необходимост, да предприеме действия в разумен срок за отстраняването му.

 IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ 

9.1. ЕКЗЕРО запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, като поема задължението да уведомява Посетителя за това чрез настоящите условия. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на  www.exero.bg

X. АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА НА www.exero.bg 

10.1. Цялата информация, включително, но не само, т.нар. “Статии” на www.exero.bg е интелектуална собственост на “ЕКЗЕРО” ЕООД. Използването й, без позволението на ЕКЗЕРО, е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права.

10.2. Потребителите имат право да използват цитати от уебсайта www.exero.bg в своята дейност, включително пру публикуване на съдържание в интернет, при условие, че в самия текст сложат линк/препратка към съответната страница от www.exero.bg, на която е публикувано цитираното произведение. 

XI. МАРКЕТИНГ И ОБРАТНА ВРЪЗКА 

11.1. ЕКЗЕРО, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Посетителя.

11.2. ЕКЗЕРО гарантира, че изпращането на съобщения до Посетителя става само след изрична заявка от страна на Посетителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя e-mail адрес в специалната форма за контакт, Посетителят се съгласява да получава известия за новите Статии, публикувани на www.exero.bg.

11.3. Посетителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията по т. 13.2.

11.4. ЕКЗЕРО си запазва правото да влиза във връзка с Посетителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

11.5. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на ЕКЗЕРО във връзка с www.exero.bg, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

11.6. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на www.exero.bg и нивото на проекта.

11.7. При поискване от страна на конкретен Посетител, посочените допитвания/анкети, към него, ще бъдат прекратени от страна на ЕКЗЕРО. 

XII. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ 

12. ЕКЗЕРО не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, относно посещенията на Посетителя. Изключенията от това задължение са допустими само ако приложимото право го налага и/или за защита на www.exero.bg и Посетителя от престъпни/неправомерни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство. 

XIII. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

13. С използването на www.exero.bg и информацията в него, Посетителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия срещу което получава правото да използва безплатно www.exero.bg и прилежащите му под домейни. 

XIV. КОНТРОЛ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕДейността, която ЕКЗЕРО, извършва чрез www.exero.bg се контролира от следните държанив органи, към които Посетителят може да се обърне, в случай че правата му са нарушени:

Комисия за регулиране на съобщенията: http://www.crc.bg/