Site Overlay

За нас

Екзеро е българска компания основана 2013 година, предлагаща широк спектър от услуги и решения с фокус в консултантската дейност, разработката на софтуерни продукти, поддръжката и защитата на съществуващи клиентски системи.

Нашият екип от експерти е помогнал на много организации по света да подобрят своите умения, практики и знания в областта на софутерното разработване, тестване и сигурност. С наше съдействие те са успели да създадат сигурни ефективни продукти с високо качество.

Решенията ни в полза на малкия и среден бизнес се ценят високо от нашите клиенти заради приноса им при понижаването на разходите и увеличването на приходите. Услугите ни са съобразени с нуждите на вашия бизнес и при желание могат да бъдат интегрирани с наличните ви софутерни решения.

Ние предлагаме и цялосттна поддръжка за вече изградената и налична инфраструктура (хардуерна и софтуерна) на вашия бизнес. Всичко това чрез гъвкави абонаментни планове в рамките на посочен от вас бюджет.

Принципите, които водят до нашия успех и ръководят отношенията ни с Вас нашите клиенти :

Вяра и уважение в отношенията ни с клиентите

Конфиденциалност

Използване на водещи технологии и практики

Гъвкави условия и адаптация към нуждите на клиента

Отдаденост на качеството

Ние вярваме, че най-добрият маркетинг за нашия бизнес са доволните клиенти. Не разчитаме на гръмки сайтове или медийни кампании. За да разглеждате този сайт значи вече познавате доволен от услугите ни клиент.

Консултантска дейност

Опитът ни с клиенти показва, че много често те имат проблем да формулират правилно изискванията си към продуктите и услугите, от които имат нужда. Другата основна тенденция, на която сме свидетели е липсата на експертиза за правилен подбор на контрагенти.

Компанията разполага с екип от професионалисти със задълбочена експертиза в различните области на Информационните технологии. Ние ще ви помогнем да се справите с проблемите независимо от тяхното естество. Според нашите клиенти сме особено полезни в следните дейности:

Подбор на персонал за вашия ИТ отдел

Набирането на правилния персонал отговарящ за ИТ решенията може да бъде изключително трудно, взимайки предвид специфичните знания, които служителят трябва да притежава. Фирмите за подбор на персонал ще ви затрупат с резюмета, но кандидатите които си заслужава да се наемат ще бъдат малко. Вместо да получите подбор от добре квалифицирани, подбрани кандидати, ще ви се наложи да минете през стотици резюмета едно по едно, което ще загуби много от вашето ценно време. Много често информацията посочена в резюметата също няма да отговаря на действителността. Проблемите ви няма да се изчерпат с това. Следствието от липсата на правилен подбор и наемането на неквалифицирани кандидати често води до катастрофални последици.

Не се колебайте да се свържете с нас, ако се намирате в подобна ситуация. Наш квалифициран служител не само ще подбере подходящи кандидати, но и ще проведе интервютата с вашите бъдещи ИТ кадри. За вас ще остане само за избирате между кандидатите, които вече са били проверени и одобрени от нас.

Подбор на контрагенти спрямо зададени от Вас критерии

Много клиенти се обръщат към нас за съдействие при сключване на договори за ИТ услуги с други компании. Екзеро служи за опора на клиентите си при избора на подходящи софутерни решения спрямо извършваната от тях дейност. Благодарение на нашата експертиза и опит в областта, преценяваме възможностите на извършителя на услугата. Валидираме параметрите на предложения от извършителя проект. Подпомагаме клиените си за аргументирано предоговаряне на областите, които не са ценово изгодни или експертно изготвени. Извършваме одит на доставената услуга или продукт.

Сигурност , поддръжка, надграждане на наличната инфраструктура

Една от най-търсените ни услуги е свързанна с осигуряването на физическата и информационна сигурност на вашия офис или производствени площи. Нашите експерти извършват одит на ифраструктурата Ви на място. След това изготвят доклад с оценка на риска и необходимите промени, водещи до повишаване на сигурността. Тези промени са свързани с корекции в мрежовата архитектура, окабеляването, следенето на активи, видео наблюдението, плана за реакция при проникване във вътрешните ресурси на компанията и тн. За текущата услуга Екзеро предлага атрактивни абонаменти на годишна база.

Консултации свързани с качеството и сигурността на софутерен продукт

Обикновено консултациите и услугите ни в тази сфера имат две насоки. Оценка на продукт собствена разработка на клиенти или оценка на доставен от друга компания такъв. И в двата случая използваме решение в няколко стъпки. Разследваща част включваща интервю със заинтересованите страни, анализ на работния процес и определяне на недостатъците. Планираща част, която най-общо търси решение на откритите проблеми. Изпълнителна част, в която новите решение се имплементират. Поддържаща фаза в която се извършва мониторинг и помощ, ако има нововъзникнали проблеми. Основната ни цел е да се изгради измерим ИТ процес с подобрена стратегия на тестване и разработване на софтуерното приложение. Това от своя страна води до подобрена ефективност на работата и ограничаване на човешките грешки. Много често разчитаме на автоматизация на част от процесите и най-вече тестването. Причината е, че с намаляване на оставащото време до края на проекта и настъпването на момента, в който специалистите по качеството се опитват да се фокусират предимно върху критичните за системата части, автоматизираното тестване прави тяхната работа по-ефикасна.

Най-общо ползите от автоматизираното тестване могат да бъдат обобщени така :

Намаляване на цялостните разходите свързани с контрола на качеството – Това се постига чрез намаляване на извършваната от екипа работа на ръка
Съкратен срок на изпълнине – Поради възможността автоматизираните тестове да се изпълняват бързо и по всяко време
Подобряване на качеството на продукта – Автоматизираните тестове елиминират възможността за човешки грешки.
Оптимизиране на процеса на тестване – Допълнителното време, което автоматизираните тестове осигуряват на екипа, дава възможност да се извършат допълнителни гранични, негативни и други необходими тестове на продукта
Увеличаване на продуктивността – Автоматизираните тестове редуцират времето необходимо за извършване на повторяеми задачи
По-добро тестово покритие – За разлика от ръчното тестване, автоматизираното тестване осигурява по-добро покритие на тестовете, когато се работи с големи обеми от данни
Друг важен аспект е повишаването на сигурността на продукта, особено когато е на лице възможността за изтичане на лични данни или финансова информация. За целта ние извършване SAST и Penetration test още по време на разработването, както и Blue/Red team симулации върху продуктивната среда достъпна за крайните клиенти.

Контакти

За да получите персонализирана консултация от наш експерт свържете се с нас:

Email: office@exero.bg

Mobile: +359 897 377 477