ЯАвтоматизирано тестване

support

Автоматизираното тестване цели да подобри процеса на тестване с огледа на скорост и тестово покритие. С намаляване но оставащото време до краяна проекта и настъпването на момента в който специалистите по качеството се опитват да се фокусират предимно върху критичните за системата часи, автоматизираното тестване прави тяхната работа по ефикасна.

Най-общо ползите от автоматизираното тестване могат да бъдат обобщени така :

  • Намаляване на цялостните разходите свързани с контрола на качеството – Това се постига чрез намаляване на извършваната от екипа работа на ръка
  • Съкратен срок на изпълнине – Поради възможността автоматизираните тестове да се изпълняват бързо и по всяко време
  • Подобряване на качеството на продукта – Автоматизираните тестове елиминират възможността за човешки грешки.
  • Оптимизиране на процеса на тестване – Допълнителното време което автоматизираните тестове осигуряват на екипа дава възможност да се извършат допълнителни гранични, негативни и други необходими тестове на продукта
  • Увеличаване на пордуктивността – Автоматизираните тестове редуцират времето необходимо за извършване на повторяеми задачи
  • По-добро тестово покритие – За разлика от ръчното тестване, автоматизираното тестване осигурява по-добро покритие на тестовете когато се работи с големи обеми от данни