ЯКонсултантски услуги

consulting

 

Опита ни с клиенти показва, че много често те имат проблем да формулират правилно изискванията си към продуктите и услугите от които имат нужда.

Компанията разполага с екип от професионалисти в различни области на информационните технологии. Ние ще ви помогнем да се справите с проблемите независимо от тяхното естество.  Ние можем да ви бъдем полезни в следните случаи –

  • Консултации относно архитектурата на ваш софтуерен продук или процесите на неговата разработка.
  • Консултации свързани с ръчното и автоматизирано софтуерно тестване.
  • Съдействие при сключване на договор касаещ доставянето на ИТ услуги от трети лица.
  • Подбор на компания, която да извърши желаната от вас ИТ услуга, спрямо зададени от клиента критерии.
  • Консултации свързани с избора на софтуерни решения касаещи пряко извършваната от вас дейност.
  • Консултации относно подобряване на наличната софтуерна и хардуерна инфраструктура.

 

Какво включват нашите конуслтантски услуги  ?

Решение в няколко стъпки. Разследващат част включваща интервю със заинтересованите страни, анализ на работния процес и определяне на недостатъците. Планираща част, която най-общо търси решение на откритите проблеми. Изпълнителна част, в която новите решение се имплементират. Поддържаща фаза в която се извършва мониторинг и помощ ако има нововъзникнали проблеми.

Какъв резултат може да се очкава ?

Измерим ИТ процес. Създаване на инфраструктурна и тестова среда и тяхната оптимизация. Подобрена стратегия на тестване и разработване на софтуер. Подобрена ефективност на работата и ограничаване на човешките грешки.

Пълния списък с предлагани от нас услуги може да видите тук