Site Overlay

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА www.exero.bg И НЕГОВИТЕ ПОДДОМЕЙНИ

I. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

1.1. “ЕКЗЕРО” ЕООД е еднолично дружство с ограничена отговорност с ЕИК 202393383, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Стрелбище, бл.27А, електронна поща: office@ exero.bg

1.2. За нуждите на настоящите Общи условия, следните ползвани термини ще имат посоченото тук значение:

“ЕКЗЕРО” – означава дружество “ЕКЗЕРО” ЕООД, описано в т.1.1. по-горе;

“Посетител” или “Потребител” – физическo лицe, използващо www.exero.bg;

“Статии” – материали, статии и/или различни форми на изразяване на информацията на www.exero.bg, която се предоставя на Посетителя за лично ползване с нетърговски цели. Статиите нямат характер на съвет и ползването на информацията, която се съдържа на отговорност на ползващото я лице;

“Общи условия” – настоящите правила. При посещение на уеб сайта www.exero.bg се счита, че Посетителят е узнал настояшите правила и е съгласен с тях и ще ги спазва при престоя му и ползването на уеб сайта.

1.3. ЕКЗЕРО е собственик на www.exero.bg

1.4. Уеб сайтът www.exero.bg и информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните тук правила. Използването на  www.exero.bg предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на  www.exero.bg, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

II. СИГУРНОСТ

2.1.  www.exero.bg съдържа съвременни приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Посетителя.

III. ДОСТЪП

3.1. ЕКЗЕРО не гарантира постоянното функциониране на  www.exero.bg, наличието на и актуалността на информацията в него.

3.2. ЕКЗЕРО си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Посетителя.

3.3. ЕКЗЕРО си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които се контролират от ЕКЗЕРО. В този случай за Посетителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

3.4. ЕКЗЕРО си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. ЕКЗЕРО няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове. В тези случаи за Посетителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

IV. ОТГОВОРНОСТ

4.1. ЕКЗЕРО може, по собствена преценка, да предоставя информация от различчен характер  на www.exero.bg, и да я прави достъпна за Посетители. ЕКЗЕРО не се ангажира с изчерпателност и всеобхватност на представена на  www.exero.bg информация и не носи отговорност при упование или позоваване на нея от Посетителя и трети лица.

4.2. Всякакви действия на Посетителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист – юрист.

4.3. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на ЕКЗЕРО чрез електронна поща (e-mail) или през www.exero.bg, включително, но не само, Посетителят приема, съответно декларира и се задължава за следното:

 – Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване

– материалите и информацията в/с тях не накърнява  лични данни, авторски и сродни и каквито и да е права на трети лица;

– Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.

– Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя

– дава пълни и безусловни права на ЕКЗЕРО може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да дължи възнаграждение и без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

4.7. При никакви обстоятелства ЕКЗЕРО не носят отговорност пряко или непряко за каквито и да е вреди от всякакъв вид, включително и без ограничение преки, случайни, косвени или обичайни вреди, или за каквито и да е претенции или загуби и пропуснати ползи.

VI. „БИСКВИТКИ”

6.1.  www.exero.bg използва “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя. Потребителят има възможност да изключи приемането на “бисквитки” чрез своя уеб-браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. exero.bg не предоставя събраната статистическа информация на трети лица. Използвайки exero.bg, вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

VII. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

7.1. Посочената на  www.exero.bg информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на ЕКЗЕРО. В случай на забелязани несъответствие между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Посетителят има възможност да се обърне към екипа на ЕКЗЕРО и да посочи несъотвествието. ЕКЗЕРО си запазва правото да провери подадения сигнал и, в случай на необходимост, да предприеме действия в разумен срок за отстраняването му.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

9.1. ЕКЗЕРО запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, като поема задължението да уведомява Посетителя за това чрез публикуване на актуалните общи условия на www.exero.bg. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на  www.exero.bg.

X. АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА НА www.exero.bg

10.1. Цялата информация, включително, но не само, т.нар. “Статии” на www.exero.bg е интелектуална собственост на “ЕКЗЕРО” ЕООД. Използването й и разпространението и в първоначлен или обработен вид, без позволението на ЕКЗЕРО, е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права.

10.2. Посетителите имат право да използват цитати от уебсайта www.exero.bg, включително при публикуване на съдържание в интернет, при условие, че в самия текст цитират, че материалът/ информацята са от www.exero.bg и сложат линк/препратка към съответната страница от www.exero.bg, на която е публикувано цитираното произведение.

XI. МАРКЕТИНГ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

11.1. ЕКЗЕРО, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Посетителя.

11.2. Изпращането на съобщения до Посетителя става до e-mail адрес, който последният е предоставил на ЕКЗЕРО.  С предоставяне на e-mail адрес на ЕКЗЕРО, Посетителят се съгласява да получава известия за новите Статии, публикувани на www.exero.bg.

11.3. Посетителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията по т. 11.2.

XIII. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

13. С използването на www.exero.bg и информацията в него, Посетителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия срещу което получава правото да използва безплатно www.exero.bg и прилежащите му под домейни.